اگر تو نباشی

اگر تو نباشی که لبخند باشی
 من  چه کنم؟؟؟
با این همه دردی که که در حساب دراز مدت دلم واریز میکنی ؟
بسوز و بسوزان و بگذارو بگذر !
دل و بوسه هر چه میخواهی کام
بردار و بگذر !
ولی آرام
کمی رام
من اهلی توام وحشی !

/ 0 نظر / 42 بازدید