پست های ارسال شده در مرداد سال 1394

خیالت راحت

خیالت راحتشکسته ها نفرین هم بکننـــــــــــــــــد ،گیرا نیـــــــــــــست…!...نفــــــــــــــــرین ،ته دل می خواهــــــــــد...دل شکسته هم که دیــــــــگر ســـــــــر و ته نــــــــدارد ادامه مطلب
/ 4 نظر / 16 بازدید

تـــ♥ــو کــه باشــی ...

تـــ♥ــو کــه باشــی .. آهنگــــ های عاشقانـــه شنیــدن دارد تـــ♥ــو کــه باشــی .. نگاهتــــ آرامـــم می کنـــد تـــ♥ــو کــه باشــی .. دلـواپســی هــایم با ♡ ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 14 بازدید

مواظب باش

مـــــواظب بـــاش اگــــــــــــــــــــر از شنــــیــدن صــــداش دلــــت لــــرزیـــد اگـــــــه هــــــــرچـــــی بــــــدی کـــــــــرد تـــو فـــــرار نــکـــــردی و مـــــوندی دیگه تــــــــــــــــــــمومــــــــــــه اونــــ شــــده هــــمه دنــــیات    
/ 0 نظر / 16 بازدید

...

دارم فکر میکنم...              چقدر خوب می شد......           نزدیک صورتم نفس می کشیدی........                                 میدانی......        من رک تر از انم                                   کهنبوسمت....!!!!   ادامه مطلب
/ 1 نظر / 14 بازدید

...

باهـــــــــــر کــــــــــس میشـــــــــه خنـــــــدیــــــــد....ولـــــــــــــــــــی !!!فقــــــــــط در آغــــــــــوش یـــــــــک نفـــــــــــرمیشــــــــــهگـــــــــــــریــــــــــه کـــــــــــرد..... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 18 بازدید